MATRIA

Ramona lives in a Galician village under the status quo of her family and workplace. Always ready to sacrifice everything for her daughter's future, she will be pushed to look inside and to think that, perhaps, there might be something new to live for. 

 

Ramona vive nun pobo de Galicia sometida pola tradición e abocada ao traballo. Sempre sacrificándoo todo polo futuro da súa filla, verase empurrada a mirar cara dentro e a pensar que, tal vez, haxa algo novo polo que vivir.

Digital | Color | 96 min. | Spain | Fall 2022 (in post-production)

Cast
Ramona Francisca Iglesias Bouzón
Pilar Pilar Fragua
Encargada Eulogia Chaves
Marido Ramón Martínez
Filla Marta Resille
Neta Sara Dios

Crew
Written & Directed by Álvaro Gago

Produced by Dani Froiz, Maria Zamora & Mireia Graell
Cinematographer: Lucia C. Pan
Art Director: Melania Freire
Editor: Ricardo Saraiva
Sound: Xavi Souto
Distribution: Avalon D.A.
International Sales: New Europe Film Sales

Factsheet
Production Companies: Matriuska Producciones, Avalon P.C. & Ringo Media
Country: Spain
Language of the original version: Galician
Subtitles: English, Spanish
Shooting Format: Alexa mini 1.78:1
Sound Format: Dolby 5.1
Location: Galicia, Spain

Screenshot 2020-12-04 at 13.53.32.png
Berlinale_edited.png

Project selected at

Berlinale Co-Production Market 2021

Project developed at

HFPA FilmIndependent Residency 2021

TIFF Filmmaker Lab 2020

La Incubadora The Screen 2020

MFI Script Lab 2019

Abycine Lanza 2019

From Short to Long (Cinémed) 2019

L'Alternativa mentoring 2019

With the support of

AGADIC - Axencia Galega das Industrias Culturais - Axuda de Talento.

AGADIC - Axencia Galega das Industrias Culturais - Axuda de Produción.

ICAA - Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

CRTVG - Televisión de Galicia

Movistar+

Diputación de Pontevedra

Director's Statement

[ENG]

‘Matria’ is inspired by the life of Francisca Iglesias, an anonymous heroine who took care of my grandfather during the last eight years of his life and with whom I have a very close friendship. A woman with a complex life who was never allowed to show her true self until she came to work at our house. She did not find a perfect home but she did find a place where she no longer felt the need to protect herself. The armor of her privacy broke away, we opened the door of our worlds and we told each other all of our secrets.

It was her personal story, for which I feel a sincere admiration, that prompted me to start writing. We recorded her daily struggle in my penultimate short film, ‘Matria’, in which Francisca acted in the main role. The length of the format forced us to focus on just a few aspects of her life, leaving aside a rich and convoluted universe in which I decided to continue delving into in my first feature film. An essential element of this universe is the comedy used as a survival tool, since Francisca has a special ability to make fun of her own miseries. A defense mechanism that, when put into practice, makes for the best of laughs. A deep and healthy laugh that I would like to convey to the audience and that, perhaps, will help us all see our own misfortunes and shortcomings with a greater sense of humour.

Francisca is the seed and main engine of this project, but the will to show the history of those people who do not appear in the books is also another reason for wanting to make this film, as well as the desire to portray a place in which I have grown up, to which I feel deeply connected and that excites me from an aesthetic point of view.

I think it's important to bring this story to the screen because we need people like Ramona to step up. We have to look at ourselves in the mirror, question the established and rethink our most immediate reality. I find it essential to maintain an attitude of change and hope that, if not the engine, a film can be the seed of something positive. ‘Matria’ implies a desire for liberation.

[GAL]

‘Matria’ está inspirada na vida de Francisca Iglesias, unha heroína anónima que traballou na casa do meu avó durante os últimos oito anos da súa vida e con quen me une unha estreita amizade. Unha muller cunha vida moi complexa á que nunca lle deixaron mostrarse tal e como era ata que veu a traballar á nosa casa. Non atopou unha casa perfecta pero si un lugar onde xa non sentía a necesidade de protexerse nin esconderse. A coraza da súa intimidade rompeuse e abrimos a porta dos nosos mundos e contámonos todos os nosos segredos.

Foi a súa historia persoal, pola cal sinto verdadeira admiración, a que me empurrou nun primero momento a comezar a escribir. Da súa loita diaria deixamos constancia na miña penúltima curtametraxe, ‘Matria’, na cal Francisca actuou no papel principal. A duración do formato obligounos a centrarnos en apenas dous aspectos da súa vida, deixando de lado un universo tan rico como complexo, no que decidín seguir profundizando na miña primeira longametraxe.

 

Xa non só me movía Francisca, senón o pulo firme de amosar a historia de aquelas persoas que non aparecen nos libro se o desexo de retratar un lugar no que crecín, ao que me sinto profundamente conectado e que me entusiasma dende un punto de vista estético.

 

Penso que é importante levar esta historia á pantalla porque necesitamos que persoas como Ramona den un paso adiante. A nosa resposabilidade é a de darlles voz. Unha voz profundamente galega, pegada á terra e que retrate fielmente a idiosincrasia local, tan fermosa e rica en matices.

 

Temos que mirarnos no espello, cuestionar o establecido e repensar a nosa realidade mais inmediata. Paréceme fundamental manter unha actitude de cambio e ter a esperanza de que, senón o motor, unha obra poida ser a semente de algo positivo. ‘Algo parecido á felicidade’ leva implícito un desexo de liberación.

[ESP]

‘Matria’ está inspirada en la vida de Francisca Iglesias, una heroína anónima que trabajó en casa de mi abuelo durante los últimos ocho años de su vida y con quién me une una estrecha amistad. Una mujer con una vida compleja a la que nunca le dejaron mostrarse tal y como era hasta que vino a trabajar a nuestra casa. No encontró una casa perfecta pero si un lugar dónde ya no sentía la necesidad de protegerse ni esconderse. La coraza de su intimidad se rompió, abrimos la puerta de nuestros mundos y nos contamos todos nuestros secretos.

Fue su historia personal, por la cual siento verdadera admiración, la que me empujó en un primer momento a empezar a escribir. De su lucha diaria dejamos constancia en mi penúltimo cortometraje, ‘Matria’, en el cual Francisca actuó en el papel principal. La duración del formato nos obligó a centrarnos en apenas dos aspectos de su vida, dejando de lado un universo tan rico como complejo, en el que decidí seguir profundizando en mi primer largometraje. Un elemento esencial de ese universo es la comedia, pues Francisca tiene una habilidad especial para narrar y mofarse de sus propias miserias. Es su particular mecanismo de defensa que, a mi personalmente, siempre me hace reír a carcajadas. Una risa profunda y sana que me gustaría trasladar a la audiencia y que, tal vez, nos sirva a todos para ver nuestras propias desgracias y carencias con mas sentido del humor. 

 

Pero no sólo es Francisca el motor de este proyecto, sino también el impulso firme de mostrar la historia de aquellas personas que no aparecen en los libros y el deseo de retratar un lugar en el que he crecido, al que me siento profundamente conectado y que además me entusiasma desde un punto de vista estético.

 

Creo que es importante llevar esta historia a la pantalla porque necesitamos que personas como Ramona den un paso adelante. Tenemos que mirarnos en el espejo, cuestionar lo establecido y repensar nuestra realidad más inmediata. Me parece fundamental mantener una actitud de cambio y tener la esperanza de que, sino el motor, una obra pueda ser la semilla de algo positivo. ‘Algo parecido á felicidade’ lleva implícito un deseo de liberación.