top of page

PORTO ALEGRE (in development)

[ENG]

On the day that the Oroza, Díaz, Ramos and Cid families are forced to leave the ruins of the old salting factory where they've camped for more than thirty years, Álvaro, a man in his forties, remembers the paradise of his childhood and the process of mourning and reconstruction that his family had to face after the unexpected death of his mother.

[GAL]

O día en que as familias Oroza, Díaz, Ramos e Cid se ven obrigadas a abandonar as ruínas da antiga fábrica de salgadura na que acampan dende hai máis de trinta anos, Álvaro, un home de cuarenta anos, lembra o paraíso dos seus a infancia e o proceso de duelo e reconstrución que tivo que afrontar a súa familia tras a inesperada morte da súa nai.

[ESP]

El día en el que las familias Oroza, Díaz, Ramos y Cid se ven obligadas a abandonar las ruinas de la antigua fábrica de salazón sobre las que llevan acampando más de treinta años, Álvaro, un hombre cercano a los cuarenta, recuerda el paraíso de su infancia y el proceso de duelo y reconstrucción que su familia tuvo que afrontar tras la inesperada muerte de su madre.

Digital | Color | 100 min. | Spain

Factsheet
Production Companies: Ringo Media & Sétima Cine
Country: Spain
Language of the original version: Galician
Subtitles: English, Spanish
Shooting Format: Alexa mini 1.78:1
Sound Format: Dolby 5.1
Location: Galicia, Spain

Project developed at

Spanish Academy Rueda Residency Program

Logos Productoras Porto Alegre.png

With the support of

AGADIC - Axencia Galega das Industrias Culturais - Axuda de Desenvolvemento

bottom of page